Драматургични тенденции през фокуса на Международен театрален фестивал „Варненско лято“

Сборникът съдържа развити доклади, изнесени на конференцията „Драматургични тенденции през фокуса на Международен театрален фестивал „Варненско лято“, с която през 2017 г. се отбеляза 25-годишния юбилей на форума. Нейната тема рефлектира върху драматургичните тенденции в съвременния театър, представен в програмите на фестивала, а докладите на авторите от полето на театралната теория, история и критика доказват до каква степен понятието „драматургия“ е разширило своите граници.

Съставители: проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов

Изд. Фондация “Via Fest”, Фондация „Homo Ludens”. София, 2017

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Фестивалът: витрина на драматургии

Николай Йорданов. Как да мислим понятието „драматургия” днес? Наблюдения през фокуса на Международния театрален фестивал „Варненско лято”

Камелия Николова. Драматургии и постановъчни подходи на Международния театрален фестивал „Варненско лято”. На фокус: класическата драматургия

Анна Топалджикова. Няколко въпроса около понятието драматургия за съвременен театър

Българската драматургия

Румяна Николова. Българската драматургия и фестивалът

Елена Ангелова. Новата българска драматургия като предизвикателство и стимул за развитие на творческите екипи у нас

Михаил Байков. Нови български драматургии на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ през последните 10 години. Модели на устойчиво присъствие

Ромео Попилиев. Обезнаследеният текст

Видове драматургии

Асен Терзиев. Драматургия на случването

Албена Тагарева. Визуалната драматургия в афиша на Международния театрален фестивал „Варненско лято”

Ангелина Георгиева. Драматургия на танца и Международният театрален фестивал „Варненско лято“: места на новаторство

Венета Дойчева. Драматургия на единицата – материали за изграждане

Илко Ганев. Драматургията във феномена на сателитните прожекции на театрални спектакли

Борис Минков. Драматургията на Станислав Виткевич между драматичния и постдраматичния театър

Дискусия

Драматургични тенденции през фокуса на Международен театрален фестивал „Варненско лято“

Как се променя театърът днес?

20 години Международен театрален фестивал „Варненско лято“

Театралната практика през първото десетилетие на XXI век

Сценичните изкуства: европейски хоризонти

Театралната практика в края на 90-те

WordPress Image Lightbox