Как се променя театърът днес?

Сборникът съдържа текстове, които структурират и разширяват изказванията на участниците в теоретичната конференция „Как се променя театърът днес“ в рамките на 26-то издание на МТФ „Варненско лято“. Темата ѝ цели да провокира осмисляне на сложността на съвременната театрална  картина и лансирането на различни възгледи на активно работещи театрални изследователи, преподаватели, докторанти и студенти в полето на театрознанието.

Съставители: проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов

Изд. Фондация “Via Fest”, Фондация „Homo Ludens”. София, 2018

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Промените през филтъра на фестивала

Николай Йорданов. Как се промени театърът? А как ме промени театърът?

Асен Терзиев. Улавяне на настоящето

Елена Ангелова. Театърът на настоящето: откроени моменти от програмата на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ 2018

Илко Ганев. Динамиката на времето в пресечната точка между културни политики и художествени процеси в контекста на програмата на МТФ „Варненско лято“

Промените в театралната ситуация

Камелия Николова. Режисьорът и промените в театъра днес

Ангелина Георгиева. Можем ли да говорим за нов етос в съвременните изпълнителски практики днес

Албена Тагарева. Театърът в дигиталната епоха

Зорница Каменова. Предизвикателства пред кукления театър днес

Михаил Байков. New Kids on the Block: Новите деца на кукления театър

Промените в театралния процес

Анна Топалджикова. Как се променя театърът днес

Венета Дойчева. Естетически избор: персонални и социални измерения

Ромео Попилиев. Промяната на театъра днес – с тялото, очите, името, енергията

Румяна Николова. Предизвикателства пред съвременния актьор

Ина Божидарова. Театралната адаптация – съвременни модели и практики

Погледи към фестивалния афиш

Любомир Парушев. „Щастливият Бекет“ – един спектакъл на абсурда, написан от зрителите

Светломира Стоянова. “PURE” – имерсивна перформативна инсталация. Разказ за новата връзка зрител – изпълнител

Теодора Захариева. Да празнуваш живота чрез смъртта („Орхидеи“ на режисьора Пипо Делбоно)

Как се променя театърът днес?

Драматургични тенденции през фокуса на Международен театрален фестивал „Варненско лято“

20 години Международен театрален фестивал „Варненско лято“

Театралната практика през първото десетилетие на XXI век

Сценичните изкуства: европейски хоризонти

Театралната практика в края на 90-те

WordPress Image Lightbox