Сценичните изкуства: европейски хоризонти

Международната конференция „Сценичните изкуства: европейски хоризонти“ е инициирана от Националния център за театър, Евро-българския културен център, Национален фонд „Култура“ и МТФ „Варненско лято“. Нейната основна цел е да  стимулира обществения дебат относно предстоящото членство на България в ЕС през 2007 г. като срещне български и европейски експерти, които да очертаят предизвикателствата пред културната политика при присъединителния процес. Проектът е осъществен с подкрепата на Комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС на Министерството на външните работи.

Изд. София, 2005

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Откриване на конференцията

Ина Килева, заместник министър с приветствие от името на Министерството на културата

Първа сесия

Явор Койнаков, модератор. Въведение

Питър Шрайбер (Нидерландия). Основните инструменти на културната политика на ЕС – „Култура 2000“ и нейното продължение „Култура“ 2007

Андрей Жишев (Великобритания/ България). Предизвикателствата на пазара за сценичните изкуства в обединена Европа

Ив Брюлоа (Франция). Децентрализация на културата на Франция – от локално към интернационално ниво

Биляна Томова (България). Сценичните изкуства между храма и хамбара – предизвикателствата на прехода

Илзе Клавина (Латвия). Театралната ситуация в Латвия – финансиране и законодателство: международно сътрудничество

Дискусия

Втора сесия

Николай Йорданов, модератор. Въведение

Димитър Чернев (България). Българският театър и опитите му да се реформира след 1989 г.

Деклан Горман (Ирландия). Нови възможности за сценичните изкуства в Ирландия

Урош Коренчан (Словения). Плавен преход – ситуацията в Словения

Ян Симко (Словакия). Необходима ни е нова драматургия

Андреа-Виктория Димитру (Румъния). Състояние на сценичните изкуства в Румъния

Дискусия

Сценичните изкуства: европейски хоризонти

Как се променя театърът днес?

Драматургични тенденции през фокуса на Международен театрален фестивал „Варненско лято“

20 години Международен театрален фестивал „Варненско лято“

Театралната практика през първото десетилетие на XXI век

Театралната практика в края на 90-те

WordPress Image Lightbox