Театралната практика през първото десетилетие на XXI век

След „Театралната практика в края на 90-те“, това е вторият сборник от теоретичен форум, организиран от МТФ „Варненско лято“, поставящ си за цел да осмисли процесите в съвременния български театър. Представените доклади и дискусии отразяват позиции, идващи от различния професионален и театрален опит на участниците в конференцията „Театралната практика през първото десетилетие на XXI век“ – театрални изследователи, драматурзи в театри, докторанти, професионалисти на свободна практика, културни администратори и фестивални организатори.

Съставителство и редакция: проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов

Изд. Фондация „Международен театрален фестивал „Варненско лято“, Фондация „Homo Ludens”. София, 2012

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Българската драма

Николай Йорданов. Новата българска драматургия: истории и драматизъм

Богдана Костуркова. Репертоарни стратегии в българския театър. Основни тенденции в новата българска драматургия

Венета Дойчева. Женски присъствия в българската драматургия след 1989 г.

Калина Терзийска. Трупове и чудеса или дисекция с елементи на еуфория

Стратегии на спектакъла

Камелия Николова. Драматични и постдраматични предизвикателства: промени в отношението текст – представление в българския театър

Мирослава Мариянова. Нови практики във взаимоотношението текст – представление. Българските независими артисти

Анна Топалджикова. Мисленето за тялото в българската театрална практика след 1989 г.

Ромео Попилиев. Завръщането на блудния син

Милена Михайлова. Проявления на реалити естетиката и мултимедийната изказност в българския театър

Робърт Блъш. За пресичането на капитализъм и въображение в българския театър

Театър и публика

Асен Терзиев. Новите фигури в съвременния европейски театър и техните български двойници

Румяна Николова. Публики и стратегии

Красимира Филипова. До каква степен българската публика се нуждае от театър?

Зорница Каменова. Тенденции в българския театър през погледа на номинациите и наградите „Икар“ на Съюза на артистите в България

Дискусии

Театралната практика през първото десетилетие на XXI век

Как се променя театърът днес?

Драматургични тенденции през фокуса на Международен театрален фестивал „Варненско лято“

20 години Международен театрален фестивал „Варненско лято“

Сценичните изкуства: европейски хоризонти

Театралната практика в края на 90-те

WordPress Image Lightbox