Театралната практика в края на 90-те

Изданието включва встъпителни доклади и обработени версии на дискусиите от 3-дневния критически семинар „Театралната практика в края на 90-те“ с участието на български театроведи, режисьори и гости на МТФ „Варненско лято“ 1999. То публикува и четири статии, провокирани от проведения семинар. Целта на сборника е да допринесе за осмислянето на театралния живот през първото десетилетие на демократичния преход в България чрез мозайка от критически погледи, запечатващи част от рефлексията на театралните изследователи и творци в съответния исторически момент.

Редакционен съвет: доц. д-р Камелия Николова, доц. д-р Венета Дойчева, д-р Ромео Попилиев,  д-р Николай Йорданов, д-р Ана Топалджикова, Димитър Чернев, Румяна Димитрова, Аглика Стефанова

Изд. Фондация „Концепции България“, Сдружение „Антракт“, София, 1999

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Изборът на текст за театър в края на 90-те

Венета Дойчева. Изборът на текст за театър в края на 90-те

Дискусия

Център и периферия в театралния процес

Ромео Попилиев. Център и периферия в театралния процес

Дискусия

Опитоменият авангард

Камелия Николова. Театралният авангард и неговото опитомяване

Димитър Чернев. Опитомен във вакуума на липсващата идентичност

Заключителна дискусия

Ани Топалджикова. Опознавайки себе си чрез театъра в края на 90-те

Аглика Стефанова. Опитоменият авангард, или битките за „Ернани“ в България

Румяна Димитрова. Театралните търсения на 90-те

Николай Йорданов. Как да мислим за театралната практика на 90-те

Театралната практика в края на 90-те

Как се променя театърът днес?

Драматургични тенденции през фокуса на Международен театрален фестивал „Варненско лято“

20 години Международен театрален фестивал „Варненско лято“

Театралната практика през първото десетилетие на XXI век

Сценичните изкуства: европейски хоризонти

WordPress Image Lightbox