Архив | 2003

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ СПЕКТАКЛИ

ЛИЦАТА НА АКТЬОРА

селекционер: Снежина Панова, театровед

В непостижимата суета на битието и на изкуствата, които то предизвиква към живот, все по-често се намесва технологията, дори се говори, че тя създава нови естетически параметри. Но театърът, който охотно използва техниката като помощно средство, не позволява нито за миг да бъде заместен от нея, защото неговите бляскави доспехи се коват в играта на живо. А неин носител е актьорът… В този момент, в който всяка театрална истина се поставя под съмнения, актьорът остава ненакърним по място и значение. Ето защо го избирам за център на селекцията.

Снежина Панова

2003 | Съпътстващи прояви

ХЕПЪНИНГ VIA SFERA
АРТ ГРУПА VIA PONTICA

ХЕПЪНИНГ VIA SFERA

01 юни/2003
сцена
Площад Независимост
Уъркшоп: ТЕАТЪР И АНТРОПОЛОГИЯ
Българска асоциация за театър, Нов български университет – Театрален департамент

Уъркшоп: ТЕАТЪР И АНТРОПОЛОГИЯ

04 юни/2003
Акция на студенти специалност „Скулптура”, НХА

Акция на студенти специалност „Скулптура”, НХА

11 юни/2003
сцена
Алтернативно пространство