fbpx
2012 | Parallel programme State Puppet Theatre – Varna | 01 June
ISLAND OF THE SONGS
FACEBOOK
TWITTER
State Puppet Theatre - Varna

ISLAND OF THE SONGS

Musical by Boris Karadimchev and Matey Stoyanov

Directed by V. Vasileva

Scenography Ognyana Serafimova   

Dramatization Matey Stoyanov 

Music Boris Karadimchev

Cast:
Evgenia Vasileva, Gergana Gospodinova, Yolanta Raykova, Tanya Zhekova, Tanya Velyanova, Diana Tsolevska, Diana Staykova, Boyan Stoyanov, Krasimir Dobrev, Stoyan Stoyanov, Galin Ginev, Zhivko Zhekov

GALLERY

FACEBOOK
TWITTER
WordPress Lightbox Plugin