fbpx
2004 | Parallel programme Drama Theatre - Second Stage | 11 June
JUBILEE CONCERT: OH, KOKO, WHERE ARE YOU?
FACEBOOK

JUBILEE CONCERT: OH, KOKO, WHERE ARE YOU?

Author: Vladimir Ljutzkanov, Kamen Donev

Director: Vladimir Ljutzkanov, Kamen Donev

On the occasion of the 70th anniversary of prof. Krikor Azaryan.

Cast:
Kamen Donev, Vladimir Ljutzkanov, Ilia Dobrev, Vasil Mihajlov, Stephan Mavrodiev, Dony and Nety, George Karkelanov, Gorko Karkelanov, Kristina Yaneva, Anastasiya Ingilizova, Nencho Ilchev, Stephaniya Koleva, Stefka Yanorova, Koyna Ruseva, Kaloyan Lenkov, Ognyan Golev, Tzvetomir Ivanov, Naum Shopov, Vejen Velchhovski, Krasimira Kuzmanova and present students of the prof. Krikor Azaryan

GALLERY

FACEBOOK
WordPress Lightbox Plugin