2000 | Селекционирани чужди спектакли и копродукции Драматичен театър - Сцена филиал | 09 юни
АТАРАКСИЯ
FACEBOOK
TWITTER
ГРАНД ТЕАТЪР - ГРЮНИНГЕН, ХОЛАНДИЯ, СОФИЕНЗЕЛЕ - БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ, "ОДАВИЖЪН" - СОФИЯ

АТАРАКСИЯ

хореография: Галина Борисова

ГАЛЕРИЯ

FACEBOOK
TWITTER