1999 | Съпътстващи прояви | от 12 юни, до 15 юни, ч.
АТЕЛИЕ: СЪНЯТ КАТО ЕКСТАТИЧЕН МОДЕЛ НА ЖИВЕЕНЕТО
FACEBOOK
TWITTER

АТЕЛИЕ: СЪНЯТ КАТО ЕКСТАТИЧЕН МОДЕЛ НА ЖИВЕЕНЕТО

Водещи: Маргарита Младенова, Иван Добчев със студенти от Ню Йоркския университет – Театрален департамент

Времетраене: 31 май – 12 юни 1999

 

ГАЛЕРИЯ

FACEBOOK
TWITTER