2003 | Улични представления Площад Независимост | 01 юни
ВИСОКАТА ИСТОРИЯ |  МОЯТ БЕСТИАРИЙ
FACEBOOK
TWITTER
ТЕАТЪР „КВЕЛБ” – ЧЕХИЯ

ВИСОКАТА ИСТОРИЯ | МОЯТ БЕСТИАРИЙ

Улични спектакли върху кокили от трупата на Теаър „Квелб“.

ГАЛЕРИЯ

FACEBOOK
TWITTER