2011 | Паралелна програма | от 10 юни, до 13 юни, ч.
Кръгла маса: ФОРМИ НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С РАЗЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЧРЕЗ ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО
FACEBOOK
TWITTER
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ | МТФ „ ВАРНЕНСКО ЛЯТО“ | АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ | СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Кръгла маса: ФОРМИ НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С РАЗЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЧРЕЗ ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

Дебат върху темите за достъпността на архитектурната среда в културните ни институции, за ролята на секциите на САБ по места за интеграционната политика на театрите и споделяне на опит по проблема в българската и световна театрална практика

ГАЛЕРИЯ

FACEBOOK
TWITTER
WordPress Lightbox Plugin