2000 | Селекционирани чужди спектакли и копродукции Драматичен театър - Основна сцена | 05 юни
ОНОВА МЯСТО, ОНЕЗИ ХОРА | ИНТИМНО ЗЛАТО
FACEBOOK
TWITTER
ДЖОН СКОТ МОДЪРН ДАНС ТИЪТЪР – ДЪБЛИН, ИРЛАНДИЯ

ОНОВА МЯСТО, ОНЕЗИ ХОРА | ИНТИМНО ЗЛАТО

хореография: Шон Къран

ИНТИМНО ЗЛАТО   хореография: Джон Скот

ГАЛЕРИЯ

FACEBOOK
TWITTER