Галерия „Графит”

Адрес:
бул. „Княз Борис І” 65

За резервация и информация:
тел. 052/ 669 650, 052/ 669 651 и факс 052/ 615 303

Реклама и продажби:
тел. 052/669 651

Галерия «Графит» е съвременно пространство за изкуство и култура във Варна. Тя е построена върху основите на Центъра за модерно изкуство и се стреми да запазва традицията на това място, като обединява различни стилове и послания на изкуството.

Името на Галерията, отпращащо към съвременния стрийт арт, демонстрира мисията й да представя новата градска култура и изкуството във всички негови форми и изразни средства.