Издания

Как се променя театърът днес?
Сборник от конференция в рамките на МТФ „Варненско лято“ 2018
Драматургични тенденции през фокуса на Международен театрален фестивал „Варненско лято“
Сборник от конференция в рамките на МТФ „Варненско лято“ 2017
Театралната практика през първото десетилетие на XXI век
Сборник от конференция в рамките на МТФ „Варненско лято“ 2011
Сценичните изкуства: европейски хоризонти
Сборник от международна конференция в рамките на МТФ „Варненско лято“ 2005
Театралната практика в края на 90-те
Материали от критическа дискусия в рамките на МТФ „Варненско лято“ 1999
WordPress Image Lightbox