Архив | 2004

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ СПЕКТАКЛИ

ЖИВИЯТ ТЕАТЪР – ТЕАТЪРЪТ, КОЙТО ТЪРСИ

селекционер: Ана Топалджикова, театровед

Очевидно тази формулировка поставя във фокуса на интереса зависимостта между две понятия – „жив” театър и търсене в областта на театъра… Ако под „жив” театър ще разбираме преди всичко креативност, нея ще видим в откриването на нови театрални текстове, театрални средства, нови театрални пространства, идеи за театър, жанрови посоки, нови гледни точки към театралния език, нов тип отношения между театър и зрител и др. Мисля, че именно тук, в очакване на това неспокойствие, което провокира креативното театрално мислене, ще бъде моето търсене в тази селекция.

Ана Топалджикова

2004 | Спектакли на театрите - домакини

АЛИСА
КУКЛЕН ТЕАТЪР – ВАРНА

АЛИСА

01 юни/2004
сцена
Държавен куклен театър – Варна
ХЕРКУЛЕС
КУКЛЕН ТЕАТЪР – ВАРНА

ХЕРКУЛЕС

05 юни/2004
сцена
Държавен куклен театър – Варна
ПУХЕНИЯТ
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „СТОЯН БЪЧВАРОВ” – ВАРНА

ПУХЕНИЯТ

08 юни/2004
сцена
Драматичен театър - Сцена филиал
WordPress Lightbox Plugin