Архив | 2004

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ СПЕКТАКЛИ

ЖИВИЯТ ТЕАТЪР – ТЕАТЪРЪТ, КОЙТО ТЪРСИ

селекционер: Ана Топалджикова, театровед

Очевидно тази формулировка поставя във фокуса на интереса зависимостта между две понятия – „жив” театър и търсене в областта на театъра… Ако под „жив” театър ще разбираме преди всичко креативност, нея ще видим в откриването на нови театрални текстове, театрални средства, нови театрални пространства, идеи за театър, жанрови посоки, нови гледни точки към театралния език, нов тип отношения между театър и зрител и др. Мисля, че именно тук, в очакване на това неспокойствие, което провокира креативното театрално мислене, ще бъде моето търсене в тази селекция.

Ана Топалджикова

2004 | Паралелна програма

КОНЦЕРТ ЗА ЖАБА И ТРУПА
МАЛЪК ГРАДСКИ ТЕАТЪР „ЗАД КАНАЛА”

КОНЦЕРТ ЗА ЖАБА И ТРУПА

06 юни/2004
сцена
Драматичен театър - Сцена филиал
О, КОКО, КЪДЕ СИ?

О, КОКО, КЪДЕ СИ?

11 юни/2004
сцена
Драматичен театър - Сцена филиал
WordPress Lightbox Plugin