Архив | 1993

ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА

Селекционер: Борислав Чакринов, режисьор

Наложената на българина необходимост от съизмерване със света, страшно бързо да се навакса пропуснатото, страхът, а може би любовта, доведоха в театъра до бясно поставяне на класически текстове – от Шекспир и Есхил, до Бекет и Пинтър… Необходимостта да се дефинират тези проблеми, да се очертаят и анализират тенденциите, да се съпоставят резултатите, е реална, а и възможността, предоставена от фестивала във Варна, е уникална.

 
ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА

Селекционер: Явор Койнаков, театровед

1993 | Съпътстващи прояви

Няма намерени резултати.