Архив | 2004

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ СПЕКТАКЛИ

ЖИВИЯТ ТЕАТЪР – ТЕАТЪРЪТ, КОЙТО ТЪРСИ

селекционер: Ана Топалджикова, театровед

Очевидно тази формулировка поставя във фокуса на интереса зависимостта между две понятия – „жив” театър и търсене в областта на театъра… Ако под „жив” театър ще разбираме преди всичко креативност, нея ще видим в откриването на нови театрални текстове, театрални средства, нови театрални пространства, идеи за театър, жанрови посоки, нови гледни точки към театралния език, нов тип отношения между театър и зрител и др. Мисля, че именно тук, в очакване на това неспокойствие, което провокира креативното театрално мислене, ще бъде моето търсене в тази селекция.

Ана Топалджикова

2004 | Съпътстващи прояви

БЛИЗЪК ПОРТРЕТ НА БРУК ОТ БРУК
МТФ „Варненско лято”, Френски културен институт

БЛИЗЪК ПОРТРЕТ НА БРУК ОТ БРУК

02 юни/2004
сцена
Фестивален и конгресен център (ФКЦ) – Варна
Прожекция: ХАМЕЛЕОНИ
МТФ „Варненско лято”, Френски културен институт

Прожекция: ХАМЕЛЕОНИ

02 юни/2004
сцена
Фестивален и конгресен център (ФКЦ) – Варна
Tеоретична конференция: 100 ГОДИНИ НАРОДЕН ТЕАТЪР “ИВАН ВАЗОВ”
МТФ "ВАРНЕНСКО ЛЯТО"

Tеоретична конференция: 100 ГОДИНИ НАРОДЕН ТЕАТЪР “ИВАН ВАЗОВ”

02 юни/2004
сцена
Фестивален и конгресен център (ФКЦ) – Варна
ТАНЦУВАЩИ МОНАСИ ОТ ТИБЕТ
МТФ „Варненско лято”, Френски културен институт

ТАНЦУВАЩИ МОНАСИ ОТ ТИБЕТ

03 юни/2004
сцена
Фестивален и конгресен център (ФКЦ) – Варна
Открита конференция: ПРОЕКТ “ПРЕСЕЧНИ ПЪТИЩА”
ЦЕНТЪР НА ЙЕЖИ ГРОТОВСКИ И ТОМАС РИЧАРДС – ПОНТАДЕРА, ИТАЛИЯ | НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ | МТФ “ВАРНЕНСКО ЛЯТО”

Открита конференция: ПРОЕКТ “ПРЕСЕЧНИ ПЪТИЩА”

07 юни/2004
сцена
Фестивален и конгресен център (ФКЦ) – Варна
12 МИГА ОТ ЦВЕТАНА
СПИСАНИЕ 1

12 МИГА ОТ ЦВЕТАНА

11 юни/2004
сцена
Драматичен театър - Основна сцена
WordPress Lightbox Plugin