Сборник от фестивалната конференция във Варна

Изказванията и дискусията от теоретичната конференция „Драматургични тенденции през фокуса на Международен театрален фестивал „Варненско лято“, която се проведе на 8 юни 2017, могат да бъдат прочетени в специална книжка, която организаторите на фестивала издадоха. Конференцията по своеобразен начин отбеляза 20-годишния юбилей на най-големия в България театрален форум. Нейната тема рефлектира върху драматургичните тенденции в съвременния театър, представен в програмите на фестивала, а докладите на авторите доказват до каква степен понятието „драматургия“ е разширило своите граници. Днес  то вече обхваща не само написаните текстове за театър, но и адаптациите за сцена, колажите, сценарните планове за перформативни акции или импровизации, както и драматургиите, родени в хода на създаване на самите представления. Културната ситуация, в която живеем, а и самата театрална практика ни предлагат мозайка от различни видове драматургии, както и всевъзможни начини за техните разгръщания на сцената. Днес сцената не просто изговаря, онагледява или интерпретира текста за театър, но се превръща и в генератор на нови драматургични идеи и подходи. Същностният въпрос сега е: какво се случва с драматургията, позната ни от класическата и от модерната епоха, във времето на пост-драматичния театър? Може ли да говорим за пост-драматургия в многобройните перформативни, танцови и визуални форми, които заливат съвременните сцени? А какво се случва с драматургичното наследство след този перформативен обрат, но също и след дигиталния обрат в съвременната култура?

Публикуваните доклади и проведената дискусия се опитват да рефлектират върху някои аспекти на тези въпроси, а и на производни от тях, представяйки гледната точка на своите автори:

Фестивалът: витрина на драматургии

Николай Йорданов Как да мислим понятието „драматургия” днес? Наблюдения през фокуса на Международния театрален фестивал „Варненско лято”

Камелия Николова Драматургии и постановъчни подходи на Международния театрален фестивал „Варненско лято”. На фокус: класическата драматургия

Анна Топалджикова Няколко въпроса около понятието драматургия за съвременен театър

 

Българската драматургия

Румяна Николова Българската драматургия и фестивалът

Елена Ангелова Новата българска драматургия като предизвикателство и стимул за развитие на творческите екипи у нас

Михаил Байков Нови български драматургии на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ през последните 10 години. Модели на устойчиво присъствие

Ромео Попилиев Обезнаследеният текст

 

Видове драматургии

Асен Терзиев Драматургия на случването

Албена Тагарева Визуалната драматургия в афиша на Международния театрален фестивал „Варненско лято”

Ангелина Георгиева Драматургия на танца и Международният театрален фестивал „Варненско лято“: места на новаторство

Венета Дойчева Драматургия на единицата – материали за изграждане

Илко Ганев Драматургията във феномена на сателитните прожекции на театрални спектакли

Борис Минков  Драматургията на Станислав Виткевич между драматичния и постдраматичния театър

 

Можете да се сдобиете безплатно със сборника в офиса на Фондация „Via Fest“ на площад „Народно събрание“ 12 (САБ) в София, като първо ни пишете на bat@omega.bg.