2005 | Съпътстващи прояви | 06 юни
ДЕБАТ ВЪРХУ ТЕАТРАЛНИТЕ ФЕСТИВАЛИ В БЪЛГАРИЯ
FACEBOOK
TWITTER
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕАТЪР

ДЕБАТ ВЪРХУ ТЕАТРАЛНИТЕ ФЕСТИВАЛИ В БЪЛГАРИЯ

ГАЛЕРИЯ

FACEBOOK
TWITTER