2005 | Съпътстващи прояви | от 06 юни, до 09 юни, ч.
ДЕБАТ ВЪРХУ ТЕАТРАЛНИТЕ ФЕСТИВАЛИ В БЪЛГАРИЯ
FACEBOOK
TWITTER
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕАТЪР

ДЕБАТ ВЪРХУ ТЕАТРАЛНИТЕ ФЕСТИВАЛИ В БЪЛГАРИЯ

ГАЛЕРИЯ

FACEBOOK
TWITTER