1996 | Съпътстващи прояви | от 06 юни, до 09 юни, ч.
Международна среща: ТЕАТРАЛНИТЕ ФЕСТИВАЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРОМЕНЯЩА СЕ ЕВРОПА
FACEBOOK
TWITTER
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕАТЪР

Международна среща: ТЕАТРАЛНИТЕ ФЕСТИВАЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРОМЕНЯЩА СЕ ЕВРОПА

семинар на мениджъри/селекционери на европейски фестивали

рограма „Калейдоскоп” на ЕС
+ МТФ „Варненско лято” 1997

ГАЛЕРИЯ

FACEBOOK
TWITTER
WordPress Lightbox Plugin