2002 | Съпътстващи прояви Фестивален и конгресен център (ФКЦ) – Варна | от 04 юни, до 07 юни, ч.
05 юни
Научна конференция: КУЛТУРНИ МОСТОВЕ – ТЕАТЪРЪТ В РАЙОНИ / СИТУАЦИИ НА КОНФЛИКТИ
FACEBOOK
TWITTER
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕАТЪР | СВЕТОВНА АСОЦИАЦИЯ НА ТЕАТРАЛНИТЕ КРИТИЦИ

Научна конференция: КУЛТУРНИ МОСТОВЕ – ТЕАТЪРЪТ В РАЙОНИ / СИТУАЦИИ НА КОНФЛИКТИ

участват:
Софи Пулйо (Канада), Хуан Антонио Ормигон (Испания), Николай Йорданов (България), Ролф Хемке (Германия), Анна Грушкова (Словакия), Камелия Николова (България), Ромео Попилиев (България), Бояна Кунст (Словения), Мира Тодорова (България), Семих Челенк (Турция), Асен Терзиев (България)

ГАЛЕРИЯ

FACEBOOK
TWITTER
WordPress Lightbox Plugin