2020 | Паралелна програма Дигитално издание | 03 декември, 17:00 ч.
Представяне на книгата „Модел на функциониране на българския театър в периода 1944–1989“
FACEBOOK
TWITTER

Представяне на книгата „Модел на функциониране на българския театър в периода 1944–1989“

Книгата се представя от проф. Николай Йорданов в разговор с автора доц. Румяна Николова.

„Модел на функциониране на българския театър в периода 1944–1989 година“ изследва театъра в периода на комунизма от т.нар. „птичи поглед“. Комунистическата власт извършва тотална трансформация във всички сфери на обществения живот. В театъра стремежът е подчиняването му на комунистическата идеология и съветизацията му. Тази цел доминира репертоарните избори, новата българска драма, както и готовия спектакъл.

Основните характеристики на модела на българския театър в годините на комунизма са формулирани до 1956 г. В периода между 1948 г. и 1956 г. се извършва подмяна на естествения репертоарен избор, манипулираното отглеждане на идеологически правилна нова българска драма, въвеждането на социалистическия реализъм и пригодената за неговите цели система на Станиславски. Това е времето, когато се извършва и разширяването на театралната мрежа, а централизацията в управлението на културата и в частност на театъра достига своя връх. Българският театър функционира в изцяло репертоарен модел.


Модел на функциониране на българския театър в периода 1944–1989 година
от Румяна Николова, изд. „Проф. Петко Венедиков“, 2020.

Премиера на видео представянето: 3 декември, 17:00 ч.

Свободен достъп без времеви и териториални ограничения.

ГАЛЕРИЯ

FACEBOOK
TWITTER
WordPress Lightbox Plugin