2005 | Съпътстващи прояви | от 08 юни, до 11 юни, ч.
Работна среща: ПИСАНЕ ЗА СЦЕНА: ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА
FACEBOOK
TWITTER
МТФ "ВАРНЕНСКО ЛЯТО"

Работна среща: ПИСАНЕ ЗА СЦЕНА: ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Водещ: Габриел Гбадамоси (Обединеното кралство)

С подкрепата на Британски съвет – България.

ГАЛЕРИЯ

FACEBOOK
TWITTER