fbpx
2005 | Основна програма - Международна селекция Драматичен театър - Сцена филиал | 04 юни, 18.30 ч.
ТЕЗЕЙ В ЛАБИРИНТА
FACEBOOK
ТЕАТРАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕА- ГАРДЖИЕНИЦЕ, ПОЛША

ТЕЗЕЙ В ЛАБИРИНТА

режисьор: Дорота Поровска, Елжбиета Ройек
музика: Томаш Родович
сценография: Анджей Чвиек
осветление: Анна Суйка
костюми: Агата Ройек

участват:
Хуберт Домански, Елжбиета Ройек, Ига Заленчна, Адам Биеджицки, Павел Корбус, Мачией Мачиашек, Анна Богданович, Елина Тонева, Малгожата Липчинска, Дорота Поровска, Доминика Гожкиевич, Виолетта Гвужч, Изабела Шлива, Томаш Родович, Томаш Кжижановски, Мачией Мачиашек, Хуберт Домански, Катаржина Тадеуш, Адам Бидерзицки, Павел Корбус, Мациеж Мациезжека, Анна Богдановиж, Ига Затежна, Елина Тонева, Матгоржата Липжиенска, Гржегорз Марцинек, Доминика Горзкиевиж, Виолета Гвоздз, Дорота Поровска, Изабела Слива, Томаш Родовиц, Томас Крзижановски

Театрална асоциация “Хореа” е основана през 2004 г. в резултат на обединяването на “Античен оркестър” и Танцова формация “Лабиринт”, създадени в Център за театрални практики “Гарджиенице”, Полша. Тя продължава техния интерес към древногръцката култура и опита им да реконструират нейните музика и танц на базата на музикални паметници, съхранени върху папируси, каменни плочи и рисунки. Целта на асоциацията е да възстанови принципите на античната “хореа” в процеса на създаване на театрално представление, изразяващ се в единство на музика, слово и танц. “Тезей в лабиринта” е част от проекта й за изследване корените на европейската цивилизация и тяхното популяризиране в контекста на съвременна Европа с проблемите пред нейната идентичност. Освен театрални представления, той включва и лекции върху античната култура в различни европейски университети, провеждане на уъркшопи и др.

“Какво е посланието на мита за Тезей, Ариадна и нейния брат Минотавъра днес? Той е достигнал до нас в различни версии, обрасъл през вековете с разнообразни коментари За нас най-важното беше да очертаем в танц и пеене процеса на инициация така, както той се е осъществявал в зенита на Европейската цивилизация. За тази цел използваме изразни средства, вдъхновени от античната култура. Изпитваме някаква носталкгия и копнеж към този мистичен древен свят, така богат на артистични форми.”
Дорота Поровска, Елжбиета Ройек

със субтитри на български език

ГАЛЕРИЯ

FACEBOOK
WordPress Lightbox Plugin