Архив | 2004

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ СПЕКТАКЛИ

ЖИВИЯТ ТЕАТЪР – ТЕАТЪРЪТ, КОЙТО ТЪРСИ

селекционер: Ана Топалджикова, театровед

Очевидно тази формулировка поставя във фокуса на интереса зависимостта между две понятия – „жив” театър и търсене в областта на театъра… Ако под „жив” театър ще разбираме преди всичко креативност, нея ще видим в откриването на нови театрални текстове, театрални средства, нови театрални пространства, идеи за театър, жанрови посоки, нови гледни точки към театралния език, нов тип отношения между театър и зрител и др. Мисля, че именно тук, в очакване на това неспокойствие, което провокира креативното театрално мислене, ще бъде моето търсене в тази селекция.

Ана Топалджикова

2004 | Основна програма - Международна селекция

ЖИВОТ? ИЛИ ТЕАТЪР?
НАРОДЕН ТЕАТЪР - БЕЛГРАД, СЪРБИЯ „ОМЕН ТЕАТЪР” – БЕЛГРАД, СЪРБИЯ

ЖИВОТ? ИЛИ ТЕАТЪР?

02 юни/2004
сцена
Драматичен театър - Сцена филиал
DIES IRAE
ЦЕНТЪР НА ЙЕЖИ ГРОТОВСКИ И ТОМАС РИЧАРДС – ПОНТЕДЕРА, ИТАЛИЯ ПРОЕКТ „ПРЕСЕЧНИ ПЪТИЩА”, „ИМПУЛС” – БЪЛГАРИЯ, МОСТЪТ: РАЗВИВАНЕ НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО

DIES IRAE

02 юни/2004
сцена
Градска художествена галерия „Борис Георгиев”
НЕВИДИМИЯТ НЯКОЙ НЯКАК СИ | ОПОРНИ ТОЧКИ
КОМПАНИЯ „КРАСЕН КРЪСТЕВ” – ЛОЗАНА, ШВЕЙЦАРИЯ

НЕВИДИМИЯТ НЯКОЙ НЯКАК СИ | ОПОРНИ ТОЧКИ

07 юни/2004
сцена
Драматичен театър - Сцена филиал
АЛЧНОСТ
КЛОД АНСАМБЪЛ – ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АЛЧНОСТ

09 юни/2004
сцена
Драматичен театър - Основна сцена
WordPress Lightbox Plugin